Jakie funkcje pełni notariusz?

Depilacja Toruń - Depilacja laserowa Toruń - Depilacja brazylijska Toruń - Toruń depilacja laserowa - Beauty Medica depilacja
Depilacja laserowa – zabieg medycyny estetycznej
21 marca, 2017
Adwokat Toruń - Adwokat sprawy rozwodowe - Adwokat sprawy karne - Adwokat sprawy cywilne - Dobry adwokat Toruń
Adwokat – zawód pełny pasji
22 marca, 2017
Notariusz Toruń - Kancelaria notarialna Toruń - Notariusz Aleksandra Radzińska - Aleksandra Radzińska kancelaria notarialna

Notariusz Toruń - Kancelaria notarialna Toruń - Notariusz Aleksandra Radzińska - Aleksandra Radzińska kancelaria notarialna

Notariusz jest zawodem wymagającym staranności i szerokiej znajomości prawa. Priorytetowym celem każdego notariusza jest zabezpieczanie interesów prawnych, jak i zapobieganie tworzeniu konfliktów na tle rozmaitych czynności prawnych. Notariusz stoi zatem na czele litery prawa, zabiegając o ochronę prawną swoich Klientów.

Notariusz obok tak podstawowych zajęć jak konstruowanie aktów notarialnych zajmuje się również innymi sprawami, takimi jak chociażby przechowywanie dokumentów o dużej wartości. Część z nas prawdopodobnie myśli, że kancelaria notarialna to miejsce z regałami pełnymi książek i drewnianym biurkiem za którym przesiaduje biegła Pani Notariusz. Dziś taki wizerunek kancelarii notarialnej jest już historią, gdyż co raz większa liczba notariuszy wykonuje swoje zadania na laptopach, zapisując wszelkie akta i umowy na urządzeniach cyfrowych. Istotnie, notariusze to niezwykle nowatorscy funkcjonariusze, którzy pomogą Tobie w wielu codziennych sprawach, jak dla przykładu zakup mieszkania.

W dalszej części artykułu otrzymasz informacje o tym jakie role wykonuje każdy notariusz i co należy do głównych czynności notarialnych.

Kim jest notariusz?

W zamierzchłych czasach notariusz zwany był regentem. Osoba ta odpowiedzialna była za sprawowanie władzy w imieniu króla w trakcie gdy nie mógł urzędować. Naturalnie dzisiaj notariusze specjalizują się w czymś kompletnie odmiennym, lecz pewna grupa ich zadań jest jednoznacznie scalona z działalnością państwa. Na przykład rejestrowanie aktów notarialnych poświadczających własność konkretnej nieruchomości.

Co trzeba zrobić, by zostać notariuszem z krwi i kości. Jest to dosyć skomplikowany proces, choć każdego roku wiele osób otrzymuje nominację na tą pozycję. Każdy kto chce stać się urzędnikiem notarialnym powinien na starcie zakończyć studia prawnicze. Kolejnym wymogiem jest zrealizowanie aplikacji notarialnej, która trwa 3 lata i 6 miesięcy i zakończona jest oficjalnym egzaminem z wiedzy prawnej i zawodowej. Po zrealizowanej aplikacji, dana osoba zostaje powołana notariuszem przez ustawowo określonego ministra, który podaje także miejsce sprawowania urzędu.

Notariusze nie są, jak wielu myśli, funkcjonariuszami publicznymi. Mają oni jednak prawo korzystać z zespołu praw publicznych, między innymi z specjalnej ochrony zawodowej. Poszczególny aspekt pracy notariusza jest opisany w akcie prawnym prawo o notariacie. Dobrze jest zaznaczyć, że pensja notariusza jest określona prawnie. Jest to taksa notarialna

Jakie funkcje pełni notariusz?

Jak już wspomnieliśmy działalność notariusza jest precyzyjnie opisana w ustawie prawo o notariacie. Co to implikuje? Notariusz nie ma możliwość realizować innych aktywności, niż te opisane w powyższej regulacji. Wykaz zadań notariusza jest zamknięty, zatem łatwo jest stwierdzić czym dokładnie zajmują się jednostki wykonujące taki urząd.

Oto wyczerpująca lista czynności notarialnych:

  • przygotowywanie aktów notarialnych – akt notarialny to akt formalny, który może być wytworzony jedynie przez notariusza. Akt notarialny jest dokumentem nadzwyczajnym, gdyż dokumentuje oświadczenie woli i jest dowodem na wykonanie konkretnych czynności prawnych. Niektóre ustawy zastrzegają formę aktu notarialnego dla legalności wyznaczonych czynności prawnych, takich jak dla przykładu umowa stwierdzająca własność n nieruchomości.
  • Sporządzanie poświadczeń – poświadczenie to kolejna czynność notarialna wykonywana przez notariusza. W większości poświadcza się własnoręczny podpis na skopiowanych wersjach jednego konkretnego aktu.
  • Przekazywanie oświadczeń – działalność ta polega na przekazaniu drugiej stronie oświadczenia, które może przynosić dla niej konsekwencje prawne. To zadanie sprawdza się w trakcie rozwiązywania różnych sporów.
  • Redagowanie protokołów – notariusz po przez zanotowanie protokołu zatwierdza zrealizowanie pewnej czynności prawnej. Zazwyczaj notariusz jest wynajmowany do spisania protokołu plenarnego zgromadzenia osoby prawnej
  • Przygotowywanie protestów weksli i czeków – protest dokumentu jest czynnością, którą dokonuje notariusz zgodnie z prawem wekslowym. Bodźcem do wykonania protestu może być nieprzyjęcie weksla lub odmowa zapłaty weksla.
  • Depozyt notarialny – notariusz przechowuje nie tylko dokumenty prawne, ale także kapitał, papiery wartościowe i inne rzeczy opisane w poszczególnych aktach prawa.
  • Przygotowywanie wypisów dokumentów – odpis jest ogólnie powtórzeniem pierwowzoru dokumentu. Notariusz w ten sposób zaświadcza, że reprodukcja materiału jest zgodna z jego oryginałem.
  • Redagowanie aktów prawnych – notariusz na prośbę strony jest zobowiązany do skonstruowania konkretnego aktu prawnego.

Jak za pewne dostrzegliście praca notariusza nie jest wcale taka banalna. To od niego zależy pomyślne dokonanie danej czynności prawnej. Dzierży on na swoich barkach ogromną odpowiedzialność zawodową, gdyż głównym priorytetem jego pracy jest głównie zapobieganie konfliktom prawnym.

Oprócz wcześniej wypunktowanych czynności notarialnych, każdy notariusz zajmuje się także szeregiem innych drobniejszych zadań opisanych w przepisach szczególnych, na przykład potwierdzaniem oświadczenia o przyjęciu spadku.

Jeśli szukasz notariusza, który rzeczowo podchodzi do swojej pracy i cieszy się szacunkiem Klientów, obowiązkowo skonsultuj się z kancelarią notarialną Aleksandry Radzińskiej. Tutaj zdobędziesz najbardziej kluczowe informacje teleadresowe.

Notariusz Aleksandra Radzińska
ul. Szeroka 7, 87-100 Toruń

Komentarze są wyłączone.