Kurs angielskiego - szkoła językowa Toruń
Kursy angielskiego toruń
30 sierpnia, 2020
ekrany led - telebimy diodowe
Ekrany diodowe
30 sierpnia, 2020
Testament toruń -akty notarialne u notariusza w toruniu

Testament toruń -akty notarialne u notariusza w toruniu

Sporządzanie testamentu

Spisanie testamentu służy przekazaniu własnego dobytku jako następstwo śmierci. Testament to dokument, w którym wymienia się te osoby, jakie uzyskają spadek. Aby był on pełnoprawny musi spełniać kilka warunków uwzględnionych w prawie spadkowym. Przede wszystkim osoba zamierzająca przygotować testament, musi mieć zdolność czynności prawnych oraz przygotować go samodzielnie przy pełnej świadomości czynu. Testament ma moc dopiero w chwili otwarcia spadku, to jest po śmierci testatora. Wcześniej oddanie dobytku na podstawie testamentu jest niezgodne z prawem. Według prawa testator ma prawo zapisać testament w trzech formach, ale według każdej z nich należy zachować konkretne wytyczne.

Formy testamentu

Testament własnoręczny – wybierając tę formę spadkodawca musi zapisać dokument w całości własnoręcznie oraz opatrzyć go pełną datą i podpisem. Tak samo istotne jest, by z treści jasno wynikało, jakim osobom przepisany zostanie dobytek oraz w jakiej części, jeżeli na przykład zostanie rozdzielony między kilkoma osobami. W takiej formie wykluczony jest wydruk komputerowy.

Testament ustny urzędowy – spisuje się go najczęściej jako akt notarialny. Z doświadczenia notariuszy wynika, że warto jest zdecydować się na ten rodzaj testamentu, nie tylko zwracając uwagę na to, że notariusz zadba o zgodność dokumentu. Pisane ręcznie testamenty są zazwyczaj kwestionowane, kiedy dochodzi do konfliktów pomiędzy spadkobiercami. Przygotowanie testamentu u notariusza daje pewność, że dokument będzie zgodny z wymogami . Spisuje się go w towarzystwie dwóch świadków, którzy tak jak testator i notariusz składają podpisy potwierdzające zapisanie dokumentu. Dodatkowym dowodem jest również protokół zapisywany w ciągu spotkania.

Testament ustny szczególny – występuje tylko wtedy, gdy istnieje szczególne prawdopodobieństwo nagłej śmierci testatora. Tyczy się to sytuacji szczególnych np. ciężkiej choroby, epidemii, wojny. Taki testament może być przekazany w jednoczesnej obecności 3 świadków oraz musi być zapisany, po czym podpisany przez co najmniej dwóch świadków.

Ważne jest też to, że każdy testament będzie nieważny jeżeli testator zapisze go zmuszony albo pod wpływem błędu, czyli jeżeli nie będzie stworzony świadomie oraz z w własnej woli. Co więcej testament określa wolę jednej osoby, więc nie może być zapisany na przykład przez małżonków wspólnie.

Zapisywanie testamentu u notariusza daje korzyści

Notariusz ma za zadanie nie zgodzić się na zapis testamentu jeśli tylko podejrzewa, że testator chce go sporządzić zmuszony albo nie jest w pełni świadomy swojego czynu. Jeśli nie ma co do tego żadnych wątpliwości, na równi z podstawową zaletą – przekonaniem, że spisany u notariusza testament jest zgodny z prawem oraz ważny, znajdujemy także inne zyski wynikające z przygotowanie testamentu u notariusza.

Dzięki asyście notariusza spisanie dokumentu nie powinno sprawiać trudności, a ponadto jego treści będą czytelne oraz nie pozostawią wątpliwości co do woli testatora. Testament w formie aktu notarialnego nie będzie łatwy do podważenia w momencie konfliktów między spadkobiercami lub innymi osobami, jakie nie będą zapisane w testamencie.

Dodatkowo, warto pamiętać, że wszystkie dokumenty spisane u notariusza muszą zostać w kancelarii notarialnej. Osoby uczestniczące zabierają zaledwie odpis. Za sprawą tego oryginał przechowywany jest bezpiecznie i nawet jeżeli odpis ulegnie zniszczeniu albo zaginie, bez problemu można uzyskać kolejny u notariusza.

Spisanie testamentu u notariusza umożliwia także wpisanie go w Rejestrze Testamentów. To prosta baza danych, w której spadkobiercy mogą znaleźć informacje, w której kancelarii notarialnej przechowywany jest testament, gdzie zostali uwzględnieni. W Rejestrze nie ma treści testamentu, a wiadomość o tym, że konkretna osoba sporządziła testament nie może zostać ujawniona do końca jej życia. Rejestr tylko i wyłącznie pomaga zlokalizować miejsce przechowywania testamentu, a sam wpis jest bezpłatny, dobrowolny i zawsze można z niego zrezygnować.

Czy poprzez testament można zapisać na kogoś konkretną rzecz?

Zapisanie konkretnej rzeczy majątkowej jest możliwe tylko na podstawie testamentu w formie aktu notarialnego i tylko w formie zapisu windykacyjnego. Wykorzystując ten zapis u notariusza, możemy przekazać przedmiot majątkowy (np. samochód, mieszkanie, obraz itp.), prawo majątkowe zbywalne, a także gospodarstwo rolne albo przedsiębiorstwo. Ważne jest, by w momencie otwarcia spadku przedmiot był własnością spadkodawcy, inaczej ten zapis będzie nieważny.

Czy da się odwołać testament?

Najważniejszym testamentem jest ten sporządzony jako ostatni, dlatego najłatwiejszym sposobem na odwołanie dokumentu, jest spisanie nowego. W nowym testamencie sporządzonym u notariusza, uwzględnia się odwołanie poprzedniego. Jeśli zabraknie tego wskazania nowy testament unieważnia poprzedni o tyle, o ile nie da się ich pogodzić. Unieważnić można także poprzez zniszczenie testamentu albo odebranie mu cech, które wskazują jego ważność. Testament zostać odwołany tylko częściowo albo w całości.

Notariusz Toruń

Komentarze są wyłączone.