Adwokat – Prawo gospodarcze i skarbowe

Medycyna estetyczna zabiegi Toruń
Kosmetologia medyczna
12 września, 2019
Lifting zabiegi hi fu i nici liftingujące Toruń
Lifting – przegląd zabiegów
24 września, 2019
Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Adwokat zajmujący się prawem karnym ma nieprzerwanie wiele zadań, które wymagają roztropności oraz rzetelności. Godne reprezentowanie klientów niezależnie od tego, czy są oskarżonymi czy poszkodowanymi stanowi priorytet jego fachu. Każda sprawa, w której ktoś jest podejrzany lub oskarżony o przekroczenie praw opisanych w kodeksie karnym oraz innych ustawach zalicza się do szeroko pojmowanych spraw karnych. Można je podzielić na mniejsze kategorie, które opisują typy przestępstw: sprawy powszechne, gospodarcze, skarbowe, wykroczeniowe i wykonawcze. Trzeba jednak pamiętać, że wszystkie sprawy karne są osądzane według takich samych zasad i żadna nie stanowi wyjątku.

Powszechne sprawy karne

Powszechne sprawy karne, to sprawy, z jakimi adwokaci zajmują się najczęściej. W tej kategorii mieszczą się przestępstwa, które mają szczególny wpływ na życie oskarżonych i poszkodowanych. Zwykle są to przestępstwa z zakresu ruchu drogowego, np. prowadzenie pojazdów pod wpływem narkotyków lub alkoholu albo wypadki, w których adwokaci niosą pomoc zarówno pokrzywdzonym jak i sprawcom. Adwokaci zajmują się też sprawami dotyczącymi posiadania narkotyków, a także kradzieży, wyłudzeń, oszustw albo fałszerstw – również w wypadku pieniędzy, dokumentów, danych i tożsamości. Szczególne sprawy w prawie karnym, powodują znaczną krzywdę wobec osób poszkodowanych, czyli mają negatywny wpływ na ich zdrowie psychiczne lub fizyczne i bezpośrednio na ich życie. Są to: rozboje, pobicia, przestępstwa na tle seksualnym, a także zabójstwa oraz usiłowania zabójstwa. Najprostsze karne sprawy powszechne wynikają z pomówień i ze zniesławienia.

Gospodarcze sprawy karne

Gospodarcze sprawy karne zaliczają się do trudniejszych spraw, dlatego że dotyczą przestępstw w obrocie gospodarczym oraz mogą mieć negatywny wpływ na sposób postrzegania marki. Adwokaci podejmując się spraw ze sfery gospodarki pośród innych zadań reprezentacyjnych, dbają także o to, żeby procedury sądowe jak najmniej oddziaływały na renomę, pozycję i interesy firm. Gospodarcze sprawy karne tyczą się przede wszystkim finansów, a także wszystkich czynności mających na celu szkodę spółki. Najczęstszą szkodę dla przedsiębiorstw mogą wywoływać wszelkiego rodzaju oszustwa bankowe i ubezpieczeniowe, a także wyłudzenia kredytów albo dotacji. Często realizowane przez kancelarię prawną postępowania tyczą się również malwersacji finansowych – w tym też przez internet oraz czynnego lub biernego łapownictwa, zwłaszcza kiedy ma przekonywać do pracy na szkodę spółki. Pomoc prawna jest także dostępna w sprawach zamówień i przetargów publicznych.

Skarbowe sprawy karne

Zwykle skarbowe sprawy karne są rezultatem niepoprawnego wykonywania rozliczeń podatkowych. niewłaściwe prowadzenie rozliczeń zwykle nie pochodzi z niewiedzy, a ze świadomych działań. Prawo karne zajmuje się przede wszystkim nieuczciwymi praktykami firm, ale jest też zasadne w przypadkach, kiedy sprawy są kierowane przeciwko niewinnym jednostkom z zamiarem wyrządzenia szkody i ze względu na dokładny nadzór Krajowej Administracji Skarbowej. Adwokat jest szczególnie potrzebny, kiedy dochodzi do oszustw podatkowych oraz wyłudzeń podatku VAT. Również kiedy w ciągu działań kontroli skarbowej zostaną udowodnione dochody z niejawnych źródeł. Zdarza się także, że poprzez sąd należy dopominać się poprawa deklaracji podatkowej.

Wykonawcze sprawy karne

Wykonawcze sprawy karne tyczą się osób, które już zostały skazane prawomocnym wyrokiem i chcą w związku z tym wykonać konkretne działania. Są to zatem sprawy powiązane z sposobem oraz warunkami odbywania wyroku i zapłatą grzywny lub wykonywaniem obowiązków, określonych przez sąd. Adwokat wspiera skazanego w ubieganiu się o lepsze warunki kary. Najpopularniejszymi sprawami z zakresu wykonawczego są sprawy obejmujące odroczenia lub zawieszenia wykonania kary, warunkowego zwolnienia przedterminowego lub przerwy w podawaniu się karze więzienia. Zazwyczaj skazani również zabiegają o wydanie kary łącznej w wypadku, jeśli popełnionych zostało więcej przestępstw przed poznaniem wyroku albo zmianę sposobu odbywania kary, np. przy zastosowaniu dozoru elektronicznego. Bywają również przypadki, gdy osadzony domaga się odszkodowania od aresztu śledczego, jeżeli jego stan zdrowia uległ pogorszeniu ze względu na złe warunki w celi. Adwokat może również wypracować rozdzielenie zapłaty grzywny na raty.

Wykroczeniowe sprawy karne

Przypadki o najmniejszej szkodliwości społecznej wliczają się do kategorii wykroczeniowych spraw karnych. Pomimo to konsekwencje tych działań mogą okazać się dla sprawców poważne i obejmować takie środki karne jak np.: zakazy zajmowania konkretnych stanowisk, przebywania w określonych miejscach czy kierowania pojazdów. Zazwyczaj zaliczane są tu też wszelkie kolizje i zdarzenia drogowe, choć zwykle są to mniej poważne wykroczenia. Najczęściej adwokaci mierzą się w tej kwestii z zakłócaniem miru domowego oraz porządku publicznego, uszkadzaniem mienia prywatnego i publicznego oraz z zaśmiecaniem. Wykroczeniowe sprawy karne to również niewłaściwe usuwanie odpadów, permanentny brak dowodu osobistego lub kierowanie działalności gospodarczej bez koniecznego zgłoszenia. Takie sprawy, choć mają niższą negatywna wartość podlegają tak samo sumiennej pracy adwokata, jak w wypadku pozostałych przestępstw.

www.iuscogens.pl/specjalizacje/prawo-karne/

Komentarze są wyłączone.