pomiary geodezyjne budynków

2 września, 2020
Geodeta toruń -pomiary specjalistyczne Usługi geodezyjne

Usługi geodezyjne – specjalistyczne pomiary

POMIARY GEODEZYJNE SUWNIC Analizujemy geometrię toru jezdni suwnicowej w płaszczyźnie poziomej oraz pionowej, a także sporządzamy takie wykresy: odchyłek od średniej osi dla szyny lewej i […]